Cynllun Corfforaethol Edrych Tuag at Y Dyfodol 2019/2020

Diben yr adroddiad hwn yw cyflwyno Cynllun Corfforaethol Edrych Tuag at y Dyfodol sy’n amlinellu’r gweithgareddau allweddol sydd ar y gweill ar gyfer y flwyddyn i ddod, gan amlinellu ein Gweledigaeth, Gwerthoedd a Blaenoriaethau Allweddol.

Dogfennau Cysylltiedig