Adroddiad Cymharu Blynyddol

Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i’r Cyngor adrodd ar nifer o ddangosyddion perfformiad statudol a elwir yn Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol a Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus. 

Cyflwynir gwybodaeth i Uned Ddata Llywodraeth Leol, sy’n dadansoddi’r wybodaeth o bob cwr o Gymru. Pan fydd y data terfynol yn cael eu cyhoeddi, gallwn gymharu ein perfformiad â pherfformiad cynghorau eraill yng Nghymru.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Perfformiad Corfforaethol
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk