Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Mae Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent yn falch i fod wedi llofnodi Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog fel rhan o gynllun y Llywodraeth i hyrwyddo mwy o ddealltwriaeth rhwng y fyddin a'r cyhoedd yn gyffredinol.

Mae Cyfamod Cymunedol yn ymrwymiad gwirfoddol i annog elusennau, awdurdodau lleol, busnesau, cymunedau ac unigolion i gydweithio gyda chymuned y lluoedd arfog i gynnig cefnogaeth i wasanaeth ar gyfer y personél cyfredol a'u teuluoedd, lluoedd wrth gefn a chyn aelodau'r lluoedd arfog.

Mae Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Blaenau Gwent yn ddatganiad gwirfoddol o gyd-gefnogaeth rhwng cymuned sifil a'i chymuned Lluoedd Arfog ar lefel leol. Nod y Cyfamod Cymunedol yw:

  • annog cymunedau lleol i gefnogi'r gymuned Lluoedd Arfog yn eu hardal;
  • meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd am faterion sy'n effeithio ar y gymuned Lluoedd Arfog;
  • cydnabod a chofio'r aberth sy'n wynebu'r gymuned Lluoedd Arfog;
  • annog gweithgareddau sy'n helpu i integreiddio'r gymuned Lluoedd Arfog i fywyd lleol; ac
  • annog y gymuned Lluoedd Arfog i helpu a chefnogi'r gymuned ehangach, p'un ai drwy gymryd rhan mewn digwyddiadau a phrosiectau ar y cyd, neu ddulliau eraill o gysylltu

Bydd Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog yn anelu i adeiladu ar y gwaith da blaenorol gyda'r gymuned Lluoedd Arfog ym Mlaenau Gwent. Derbyniodd y Catrawd Cymreig Brenhinol Ryddid Anrhydeddus y Fwrdeisdref Sirol yn 2011, gyda chyflwyno memrwn rhyddid fel arwydd o ddiolch i'r milwyr am eu "arwriaeth a dyletswydd mewn Gwasanaeth". Dathlwyd y digwyddiad gydag aelodau'r 2il Fataliwn yn gorymdeithio drwy Lynebwy.

Cefnogaeth ym Mlaenau Gwent i'r Lluoedd Arfog - 26 Chwefror 2014

Mae'r Cyfamod Cymunedol yn anelu i annog cymunedau lleol i gefnogi'r Lluoedd Arfog yn eu hardal drwy godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am y materion sy'n effeithio ar gymuned y lluoedd arfog. Ymhellach, mae'n dangos cydnabyddiaeth o aberth y gymuned Lluoedd Arfog.

Bydd y Cyngor, gan arwain ar ran Bwrdd Gwasanaethau Lleol Blaenau Gwent, yn gweithio gyda'r Lluoedd Arfog i weithredu'r Cyfamod Cymunedol. Dywedodd y Cynghorydd Mike Bartlett, Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog: "Mae Blaenau Gwent yn ymroddedig i roi cymorth a gwrthfawrogiad i'n cymunedau Lluoedd Arfog."

Dywedodd y Capten Gareth Dibble, ROSO, 104 Catrawd RA(V) Barics Rhaglan: "Mae'r Cyfamod yn gam pwysig tuag at drin y materion sy'n wynebu cymunedau Lluoedd Arfog sy'n byw ym Mlaenau Gwent."

Bydd Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog yn mynd ati i adeiladu ar waith da blaenorol gyda'r gymuned Lluoedd Arfog ym Mlaenau Gwent. Yn 2011 dyfarnwyd Rhyddid Anrhydeddus y Fwrdeisdref Sirol i'r Gatrawd Frenhinol Gymreig, gyda chyflwyno memrwn rhyddid fel arwydd o ddiolch i "arwriaeth a dyletswydd mewn gwasanaeth" milwyr. Dathlwyd y digwyddiad gydag aelodau'r 2il Fataliwn yn gorymdeithio drwy Lynebwy.

Bydd 2014 yn flwyddyn bwysig i ddatblygu Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog ym Mlaenau Gwent. Cysylltwch â Thîm Polisi ac Ymchwil y Cyngor ar (01495) 355935 os gwelwch yn dda os oes gennych chi, neu'r grwp a gynrychiolwch, ddiddordeb mewn cymryd rhan.

Llyfrgell Gwasanaethau Lluoedd Arfog

Islaw mae dolen gwefan i Lyfrgell Gwasanaeth y Lluoedd Arfog (diolch i CBS Bro Morgannwg).
Llyfrgell Gwasanaeth Lluoedd Arfog ar gyfer cysylltiadau defnyddiol - diolch i wefan Bro Morgannwg.

Dogfennau Cysylltiedig