Rhianna Lewis - Senedd Ieuenctid y DU aelod dros Flaenau Gwent

Rhianna Lewia - Cyflwyniad i Senedd Ieuenctid y DU aelod dros Flaenau Gwent

Mae Rhianna Lewis yn 16 oed ac yn dod o Dredegar ym Mlaenau Gwent. Ymunodd Rhianna â Fforwm Ieuenctid Blaenau Gwent yn ôl ym mis Chwefror 2022, ac mae wedi cymryd lle Charlotte Clark fel aelod Senedd Ieuenctid Blaenau Gwent yn dilyn diwedd ei thymor. Ar y pwynt hwn cyflwynodd Rhianna ei hun ar gyfer y rôl a chafodd ei hethol gan y grŵp. Ers i Rhianna gael ei hethol mae hi wedi mynychu ei chyfnod sefydlu, wedi cyflwyno grwpiau ffocws ar les ac wedi mynychu cynhadledd UKYP eleni yn Hull.

Cafodd Pobl Ifanc gyfle i ymlacio dros swper a pharti ar ôl y Ddadl Fawr.