Cynghorydd Joanne Collins

Cynghorydd:  Joanne Collins 

Ward : Llanhiledd

Plaid Wleidyddol:  Annibynnol

Cyfeiriad: 12 Maesycnew Terrace, Llanhiledd, Abertyleri, NP13 2RR

Ffon Mudol : 07976 922478

Ebost : Joanne.Collins@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  564