Cynghorydd Garth Collier

Cynghorydd:  Garth Collier

Ward : Blaenau

Plaid Wleidyddol:  Annibynnol

Cyfeiriad:  Bryngalo Camros, Heol Bwthyn y Cwm, Abertyleri, NP13 1AT

Rhif Ffôn: 01495 290225

Ffôn Mudol : 07815 668431

E-bost:   Garth.Collier@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  798