Cynghorydd Gareth Leslie Davies

Cynghorydd:  Gareth Leslie Davies

Ward : Cwm

Plaid Wleidyddol: Annibynnol

Cyfeiriad:  8 Falcon Terrace, Cwm, Glyn Ebwy, NP22 7SA

Rhif Ffôn: 01495 370067

Ffôn Mudol : 07375 069062

Ebost : Gareth.Davies@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd: 588