Cynghorydd Clive Meredith

Cynghorydd:  Clive Meredith

Ward : Badminton

Plaid Wleidyddol: Annibynnol

Cyfeiriad:  15 Rhodfa Fitzroy, Glyn Ebwy, NP23 5NL

Rhif Ffôn: 01495 309487

Rhif Ffôn Symudol: 07837 021490

E-bost: Clive.Meredith@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  534