Cynghorydd Carl Bainton

Cynghorydd: Carl Bainton

Ward : Glyn Ebwy De

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru / Welsh Labour 

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffôn Mudol: 07968382503

Ebost : Carl.Bainton@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  385