Aelodau'r Pwyllgor Gwaith

  • Mae'r Pwyllgor Gwaith yn cynnwys Arweinydd (Cynghorydd a benodir yn flynyddol gan y Cyngor) ac 4 Cynghorydd arall (a gaiff hefyd eu penodi'n flynyddol gan y Cyngor)
  • Rhoddir Portffolio i bob Aelod o'r Pwyllgor Gwaith sy'n cyfeirio at swyddogaeth adrannol er bod rhai meysydd 'trawsbynciol'. Dylai'r Aelod o'r Pwyllgor Gwaith roi arweinyddiaeth wleidyddol yn y portffolio a rhoi cyfeiriad gwleidyddol i ddatblygu polisi o fewn y portffolio;
  • Caiff y Portffolios eu hadleisio gan Bwyllgor Craffu. Nid yw'r Aelod o'r Pwyllgor Gwaith yn Aelod o'r Pwyllgor hwnnw ond gall gymryd rhan drwy wahoddiad yn unig. Diben aelod o'r Pwyllgor Gwaith yn mynychu'r Pwyllgor Craffu yw i gael ei holi gan y Pwyllgor ar eitem benodol ar yr agenda. Nid yw'r Aelod o'r Pwyllgor Gwaith yn mynychu i ofyn cwestiynau i'r swyddogion.
  • Cyhoeddir busnes y Pwyllgor Gwaith mewn blaenraglen gwaith sy'n gysylltiedig â blaenoriaethau'r Cyngor ac eitemau ym Mlaenraglenni Gwaith y Pwyllgorau Craffu. 

 

Aelodaeth 2020 - 2021 - Pwyllgor Gwaith 

Arweinydd / Aelod Gweithredol - Gwasanaethau Corfforaeth

Cynghorwyr N. Daniels

Dirprwy Arweinydd / Aelod Gweithredol - Adfywio a Datblygu Economaidd

Cynghorwyr D. Davies

Aelod Gweithredol - Addysg

Cynghorwyr J. Collins

Aelod Gweithredol – Yr Amgylchedd

Cynghorwyr J. Wilkins

Aelod Gweithredol – Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynghorwyr J. Mason