Newyddion Sy'n Torri
 • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Cyfeiriadau i’r Ganolfan Ddinesig Glyn Ebwy

Cyfeiriadau o M4 Dwyrain (o Gasnewydd) 

 • Wrth gyffordd 25 o’r M4 ewch i’r dde ar yr A042 am tua saith milltir a hanner tuag at Gwmbrân.
 • Ym Mhontypwl ewch i’r ochr chwith am tua 5 milltir a hanner i Grymiln.
 • Yng Nghrymlin trowch i’r dde ar yr A467 am 3 milltir tuag at Frynmawr.
 • Wrth y cylchdro trwoch i’r chwith ar yr A406 am 6 milltir tuag at Lyn Ebwy (drwy Cwm).
 • Mae’r Ganolfan Ddinesig yn dilyn arwyddbost ar yr ochr dde.
 • Ger cylchdro bychan, cymerwch yr ail droad. Mae’r Ganolfan Ddinesig ar yr ochr dde.

Cyfeiriadau o M4 Gorllewin (Abertawe / Caerdydd)      

 • Wrth gyffordd 28 o’r M4 trowch i’r chwith ar yr A4072 am 0.6 o filltiroedd.
 • Trowch i’r dde ar yr A467 ym Malseg am tua 12.6 milltir tuag at Frynmawr.
 • Wrth y cylchdro trowch i’r ochr chwith ar y A4046 am tua 6 milltir tuag at Lyn Ebwy (trwy Cwm).
 • Mae’r Ganolfan Ddinesig yn dilyn arwyddbost ar yr ochr dde.
 • Ger cylchdro bychan, cymerwch yr ail droad. Mae’r Ganolfan Ddinesig ar yr ochr dde.

 Cyfarwyddiadau o M5 De (Birmingham)    

 • Wrth gyffordd 8 o’r M5 trowch i’r dde ar yr M50 am tua 21.5 milltir tuag at Ross on Wye.
 • Wrth gyffordd 4 o’r M50 ewch i’r chwith ar yr A449 am tua hanner 0.5 milltir.
 • Parhewch i’r gorllewin ar yr A40 am 26 milltir tuag at Fynwy.
 • Yn y Fenni ewch i’r chwith ar yr A465 am tua 7.5 milltir tuag at Ferthyr Tudful.
 • Ym Mrynmawr ewch i’r chwith ar yr A4047 am tua 2.6 milltir.
 • Ewch i’r chwith ar yr A4046 am 0.8 milltir.
 • Wrth y cylchdro cymerwch yr ail droad ar Heol Beaufort cymerwch yr ail droad, a pharhewch am 0.5 milltir.
 • Ar y cylchdro cymerwch y trydydd allanfa, mae prif dderbyniad y Ganolfan Ddinesig yr ail ar y chwith.