Covid19 - Gwybodaeth Tacsi

Cyngor i'r Fasnach Tacsi - 3 Chwefror 2021

Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) a Chyfarpar Glanhau

I’ch helpu i gadw eich hun a’ch teithwyr yn ddiogel, gall gyrrwyr hawlio becyn PPE a chyfarpar glanhau am ddim (gan gynnwys danfoniad am ddim), a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r pecyn yn cynnwys:

  • 5 litr o hylif diheintio at bob diben
  • 1 potel chwistrellu
  • 6 hylif diheintio dwylo sy’n ewynnu (500ml yr un)
  • 2 becyn o glytiau wedi’u plygu (50 ym mhob pecyn)
  • 2 gorchudd wyneb safon meddygol y gellir eu golchi
  • 1 bocs o orchyddion wyneb untro
  • 6 phecyn o glytiau Detox (80 ym mhob pecyn)

I hawlio eich pecyn, bydd angen ichi gyflwyno cais drwy wefan Lyreco. Pan fyddwch yn cyflwyno cais, bydd angen ichi ddarparu eich manylion personol gan gynnwys rhif eich trwydded gyrru cerbyd hacni/cerbyd hurio preifat, eich awdurdod trwyddedu, eich manylion cyswllt ac unhyrw gyfarwyddiadau danfon.
Noder mai dim ond un pecyn y bydd pob unigolyn yn ei gael.

Rhaid cyflwyno cais erbyn 5 Mawrth 2021.

https://gov.wales/written-statement-free-ppe-taxi-and-phv-drivers-wales

Cyngor i'r Fasnach Tacsi - 24ain Rhagfyr 2020

Cymorth Ariannol

Dilynwch y ddolen yma i Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau y gallech fod yn gymys.

Nid yw’r cynllun hwn yn berthanasol i yrwyr tacsi sy’n cael eu cyflogi gan fusnes taxcsis ac sy’n cael eu talu o dan y cynllun TAL

https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/business/advice-for-business-covid-19/

Efallai y bydd cefnogaeth ariannol ar gael yma hefyd:-

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme


Teithio

Mae teithio wedi'i gyfyngu i deithiau hanfodol yn unig, er enghraifft ar gyfer cyfrifoldebau gofalu neu at ddibenion gwaith lle na all pobl weithio gartref.  Argymhellir na ddylai gyrwyr tacsi ddarparu cludiant i bartïon tŷ.  Am gyngor pellach:-

Alert level 4: frequently asked questions | GOV.WALES

Making a Christmas bubble with friends and family | GOV.WALES

Published Assets (assetbank-server.com)