Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

 

Gweithiwr Cymdeithasol (Gwasanaethau Plant)

 

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

 

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol

Dirprwy Bennaeth

Swyddog Technegol - Gwasanaethau Gwastraff

Goruchwyliwr Adeiladu Mecanyddol a Thrydanol

Pennaeth, Ysgol Gynradd Rhos y Fedwen

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk