Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Cynghorydd Adnoddau Dynol (Addysg/Ysgolion)

 

Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Lefel 2

Athro Dosbarth

Prif Swyddog - Adnoddau

Dirprwy Bennaeth, Ysgol Gynradd Rhos y Fedwen

Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Lefel 3

Gweithiwr Cefnogi Tadau Dechrau'n Deg

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk