Ffioedd a Thaliadau

Ffioedd

Os oes angen dyfynbris ffi arnoch ar gyfer gwaith Rheoliadau Adeiladu, cysylltwch â’r swyddfa Rheoliadau Adeiladu.

Mae ffioedd Rheoli Adeiladu Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent wedi newid ers Ebrill y 1af 2015.

Mae’r trefniadau ffioedd newydd ar gael trwy gysylltu â rheoli adeiladu

Os hoffech weld y trefniadau ffioedd newydd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Rheoli Adeiladu ar 01495 355529.

Taliadau

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn taliadau ar ffurf arian parod, siec neu drosglwyddiad BACS. 

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Adeiladu
01495 355529
Rheoli Adeiladu, Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Canolfan Dinesig, Glyn Ebwy, NP23 6XB
Building.control@blaenau-gwent.gov.uk