Gwasanaethau Cynnal a Chadw yn y Gaeaf

Cynnal a Chadw yn y Gaeaf 

Mae gan y Cyngor “Gynllun Eira” er mwyn bod yn barod ar gyfer cyfnodau garw ac estynedig o dywydd rhewllyd.

Mae gan y Cyngor gyflenwad o halen wedi’i storio yn storfa’r Cyngor er mwyn bod yn barod ar gyfer amodau rhewllyd iawn ac estynedig.

Pa wasanaethau sy’n rhedeg yn ystod yr amodau eira trafferthus?

Bydd trigolion ac aelodau’r gymuned yn gallu cael gwybodaeth ar wasanaethau ac ysgolion sydd ar gau ar y wefan hon. Bydd yr ysgolion sydd ar gau hefyd yn cael eu nodi bob bore ar wefan BBC Wales.

Angladdau – Fel rhan o’n cynllunio ar gyfer tywydd garw, mae’r Cyngor hefyd yn barod i helpu gydag angladdau.

Apwyntiadau Meddygol – Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i adnabod y cleifion hynny sydd angen cymorth meddygol brys neu hanfodol. Bydd y sawl sy’n cael triniaeth achub bywyd yn cael eu blaenoriaethu am gymorth i sicrhau eu bod yn gallu mynychu’u hapwyntiadau. Yn ystod amodau eira gofynnir i gleifion gysylltu â’u hysbytai a bydd yr ysbyty’n cysylltu â’r awdurdod lleol i ddarparu cymorth os oes angen.

Gwelwch ein tudalen ar Lwybrau Graeanu’r Gaeaf a Biniau Halen am wybodaeth ar y lleoliadau a’r llwybrau

Gwybodaeth Gyswllt

Cynnal a Chadw yn y Gaeaf
01495 311556
info@blaenau-gwent.gov.uk