Etholiadau sydd ar ddod

Dogfennau Cysylltiedig

Ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio?

Darganfyddwch sut i gofrestru i bleidleisio

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Gwasanaethau Etholiadol

Rhif Ffôn:      01495 355086/88

Cyfeiriad:       Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur Glynebwy NP23 6DN

Cyfeiriad e-bost:   electoralservices@blaenau-gwent.gov.uk

Testun :         07786202915