Benthyciad Troi Tai'n Gartrefi (H2H)

Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi ar gyfer adeiladau gwag (H2H)

Mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn darparu benthyciadau di-log i ddod ag adeiladau gwag yn ôl i ddefnydd.

Mae benthyciadau ar gael i gynorthwyo perchnogion i wneud gwaith trwsio neu wella i'w gwneud yn bosibl i bobl fyw yn yr adeilad. Mae'r benthyciad ar gael i berchnogion sy'n dymuno gwerthu neu rentu'r adeilad. Gellir defnyddio'r benthyciadau ar gyfer gwaith ar adeiladau preswyl neu fasnachol, a all gynnwys rhannu'r adeilad yn fflatiau. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r adeiladau fod wedi bod yn wag am o leiaf 6 mis.

Gall ymgeiswyr wneud cais am fenthyciad hyd at £25,000 yr uned, gydag uchafswm o £250,000 fesul ymgeisydd. Bydd angen ad-dalu benthyciadau dros 2 flynedd os caiff yr adeilad ei werthu, neu 5 mlynedd os caiff yr adeilad ei osod.

Os ydych yn berchen adeilad gwag a bod gennych ddiddordeb yn y cynllun Troi Tai'n Gartrefi, cysylltwch ag aelod o'r Tîm Tai Sector Preifat yn environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk neu ar 01495 357813.

Dogfennau Cysylltiedig