Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru

Allech chi wireddu breuddwyd? Allech chi newid dyfodol plentyn? Mae hynny’n rhywbeth gallech chi wneud trwy ddod yn rhiant mabwysiadol. Os ydych erioed wedi ystyried cymryd y cam mawr hwn, mae’r wybodaeth yma i chi.

Darperir Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru (SEWAS) gan awdurdodau lleol Torfaen, Sir Fynwy, Caerffili, Casnewydd a Blaenau Gwent, ac mae’n darparu gwasanaethau mabwysiadu ar draws y pum bwrdeistref a thu hwnt. Os oes diddordeb gennych mewn mabwysiadu ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae tîm SEWAS bob tro’n hapus i helpu.

Ysgrifennwyd y wybodaeth yma i gychwyn ateb rhai o’r cwestiynau allweddol sydd gennych, megis:

  • Beth yw mabwysiadu?
  • Ydw i’n gallu mabwysiadu?
  • Pwy yw’r plant sydd angen eu mabwysiadu?
  • Sut i ymgeisio a beth sy’n digwydd nesaf?
  • Pa gefnogaeth sydd ar gael i mi?
  • Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Gwybodaeth Gyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â

Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru
Adain y Gogledd
2il Lawr, Bloc B
Tŷ Mamhilad
Ystâd Parc Mamhilad
Pont-y-pwl
Torfaen
NP4 0HZ 

Ffôn: (01495) 355766
E-bost : adoption@blaenau-gwent.gov.uk