Gwastraff Gwyrdd

Casgliadau Gwastraff Gardd am Ddim

Sut mae'n gweithio

Gwneir casgliadau rhwng mis Ebrill a mis Tachwedd. Cewch ddwy sach hesian a chaiff eich gwastraff gardd ei gasglu bob wythnos. Os ydych angen mwy o sachau, codir tal unwaith yn o £1.85 am bob sach hesian.

Gallwch lenwi wich sach hesian gyda

  • Gwair wedi'i dorri
  • Toriadau perthi
  • Planhigion
  • Dail
  • Blodau
  • Chwyn

Os gwelwch yn dda gwnewch:

  • Rhoi pridd yn y sach
  • Gadael celfi gardd neu botiau planhigion
  • Rhoi canclwm neu lysiau'r gingroed yn y sach

Gwybodaeth Gyswllt

Os hoffech gymryd rhan yn y gwasanaeth gwastraff gardd am ddim cycylltwch â C2BG ar 01495 311556 os gwelwch yn dda.