Gwasanaethau Casglu

Mae'r Cyngor yn cynnal y gwasanaethau dilynol ar gyfer aelwydydd ym Mlaenau Gwent ar hyn o bryd

Wythnosol 

  • Casgliad gwasanaeth ailgylchu wythnosol ar gyfer cardfwrdd, papur, gwydr, tun a phlastig, tecstilau, batris ac eitemau trydanol bach un ai'n defnyddio'r Trolibocs, blychau ailgylchu rhydd neu fagiau hesian
  • Gwasanaeth casglu bwyd wythnosol yn defnyddio'r cadi bwyd a'r leinwyr bin y byddwn yn eu darparu
  • Casgliad wythnosol cewynnau a glanweithdra. Mae'n rhaid i breswylwyr gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth yma. 

Canfod sut i gynyddu eich ailgylchu wythnosol a'r hyn y gallwch ac na allwch ailgylchu.  

Bob tair wythnos 

  • Casgliad bin du/gwastraff bag bob tair wythnos 

Casgliadau Eraill: 

Gwastraff Gwyrdd

  • Casgliad gwastraff gwyrdd sy'n rhedeg o fis Ebrill i fis Hydref bob blwyddyn. Mae'n rhaid i breswylwyr gofrestru'n flynyddol i dderbyn y gwasanaeth yma. 

Eitemau Aelwyd

Os oes gennych eitemau aelwyd sy'n rhy fawr i'ch bin, megis hen oergell, teledu, matres neu gadair; gallwn eu casglu. 

Ailgylchu Cetrisau Inc Jet a Thoner

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwared â'ch hen Getrisau Inc a Thoner mewn ffordd wyrdd a chyfeillgar, gweler islaw:  

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Gwastraff ac Ailgylchu

Rhif Ffôn: 01495 311556 

Cyfeiriad E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk