Eich Canolfan Ailgylchu Leol

Safle Amwynder Dinesig Cwm Newydd, Stad Ddiwydiannol,. Waun-y-Pound, Glynebwy, NP23 6PL

9:00am-6:00pm (1 Mai - 30 Medi)
10:00am-4:30pm (1 Hydref - 30 Ebrill)

Mae'r safle ar agor i breswylwyr bob dydd heblaw am Ddydd Nadolig a Dydd Calon. Mae oriau agor estynedig ym misoedd yr haf.

Mae'r eitemau y gellir mynd â nhw i'r safleoedd hyn yn cynnwys:

 • Pren
 • Lamined a sglodfwrdd
 • Gwastraff gardd - gwair wedi'i dorri, toriadau perthi
 • Papur a chardfwrdd
 • Poteli gwydr a jariau
 • Caniau a photeli plastig
 • Offer trydanol bach
 • Oergelli/cypyrddau rhew, setiau teledu a monitorau
 • Metel sgrap
 • Rwbel
 • Tiwbiau fflwrolau a bylbiau golau
 • Batris car
 • Olew wedi'i ddefnyddio
 • Poteli nwy
 • Tecstiilau - dillad ac esgidiau
 • Gwydr llen
 • Plastrfwrdd
 • PVC a plastig caled
 • Matresi, Carpedi, Celfi

 

 

 

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Gwastraff ac Ailgylchu

Rhif Ffôn: 01495 311556 

Cyfeiriad E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk