Hysbysiad Cyhoeddus - Ystafell Homfray,Tŷ a Pharc Bedwellte Tredegar

Hysbysiad Cais am adnewyddu cymeradwyaeth y Fangre a enwir islaw fel safle ar gyfer Priodasau yn unol ag Adran 26(1)(bb) Deddf Priodasau 1949 a Phartneriaethau Sifil yn unol ag Adran 6 (3A) Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

Dogfennau Cysylltiedig