Ysgol Gynradd Arfaethedig, Six Bells

Mae’r Awdurdod Cynllunio wedi derbyn cais i gymeradwyo Materion Neilltuedig ar gyfer yr ysgol gynradd arfaethedig  ar safle’r gyn lofa yn Six Bells.

Dylid anfon unrhyw sylwadau mewn cysyllt â’r cais hwn i’r Awdurdod Cynllunio (planning@blaenau-gwent.gov.uk) erbyn Mehefin 29 2017.