Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig 2006-2021

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol cyfredol ar 22 Tachwedd 2012. Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn nodi sut y datblygir y Fwrdeisdref Sirol dros 15 mlynedd. Caiff rhai ardaloedd eu dynodi ar gyfer datblygiadau newydd tra caiff ardaloedd eraill eu diogelu. Mae'r Cynllun Datblygu Lleol hefyd yn cynnwys polisïau manwl fydd yn rheoli ffurf datblygiadau newydd yn nodi'sut y dylai datblygiadau newydd edrych.

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol mewn grym am bymtheg mlynedd o 2006 i 2012 a bydd yn sylfaen ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio.

Sut gallaf gael copi o'r Cynllun?

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys tri rhan, Datganiad Ysgrifenedig, Atodiadau i'r Datganiad Ysgrifenedig a Map Cynigion ac maent ar gael i'w lawrlwytho islaw:

Cysylltwch â pholisi cynllunio os byddai'n well gennych brynu copi caled o'r Cynllun Datblygu Lleol. Mae pob copi'n costio £35 yn cynnwys postio a phacio.

Dogfennau eraill y Cynllun Datblygu Lleol

Archwiliad o'r Cynllun Datblygu Lleol

Fel rhan o broses paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol, cafodd y Drafft Adnau o'r Cynllun Datblygu Lleoil ei archwilio'n annibynnol gan Arolygydd Cynllunio a benodwyd gan Weinidogion Cymru. Cyflwynodd y cyngor y Cynllun i'w archwilio ar 3 Chwefror 2012. Cynhaliwyd sesiynau llafar rhwng 26 Mehefin a 17 Gorffennaf 2012. Casgliad adroddiad yr Arolygwyr dyddiedig 8 Tachwedd 2012 y bod y Cynllun Datblygu Lleol (gyda dau newid a argymhellir yn gadarn). Gweld Adroddiad yr Arolygwyr.