Beth yw'r Cynllun Datblygu Lleol?

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn dynodi lle bydd datblygiadau newydd, megis tai, cyflogaeth, cyfleusterau cymunedol a ffyrdd yn mynd. Mae'n rhoi sicrwydd i ddatblygwyr a'r cyhoedd am y fframwaith cynllunio ar gyfer Blaenau Gwent.

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn cyflwyno poilisïau defnydd tir a chynigion i reoli datblygiadau yn y fwrdeisdref sirol hyd at 2021, ac yn rhoi'r sail ar gyfer penderfynu ceisiadau cynllunio yn gyson ac yn briodol. Mae'r cynllun yn rhoi arwydd clir o lle caiff datblygiad ei annog a lle caiff ei wrthwynebu. 

Mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol

Cafodd y Cynllun Datblygu Lleol ei fabwysiadu ar 22 Tachwedd 2012.

Adolygiad Cyntaf o'r Cynllun Datblygu Lleol

Ym mis Tachwedd 2016, bydd angen i'r Cyngor gynnal adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol, gan fod angen un bob 4 mlynedd. Cyhoeddir unrhyw ymgynghoriadau yn y dyfodol ar y Cynllun Datblygu Lleol a dogfennau sy'n cydfynd ag ef ar dudalen ymgynghori y Cyngor.  

Gwybodaeth Gyswllt

Polisi Cynllunio
Rhif Ffôn: 01495 354740
Cyfeiriad:  Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Canolfan Dinesig, Glyn Ebwy, Gwent NP23 6XB
Cyfeiriad E-bost: planningpolicy@blaenau-gwent.gov.uk