Cymorth gyda Credyd Cynhwysol

Caiff Credyd Cynhwysol ei hawlio ar-lein a bydd angen i chi fod â chyfeiriad e-bost.

Os hoffech help i hawlio Credyd Cynhwysol yna gallwch gysylltu â Blaenau Gwent Ar-lein neu ymweld â'r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid yn y Ganolfan Ddinesig, Glynebwy, lle gall staff eich helpu. Gallwch hefyd ffonio 01495 353398.

Caiff Credyd Cynhwysol ei dalu mewn:

  • Un taliad misol o'ch holl fudd-daliadau yn cynnwys help gyda rhent 

Trin eich arian

Gallai cyllideb eich helpu i ledaenu eich arian dros fis. Os ydych angen help i osod a chadw at gyllideb, yna mae gan y Gwasanaeth Cyngor Arian ganllawiau cyfleus ar sut i drefnu arian ar incwm isel.

Gallech hefyd ddefnyddio cynllunydd cyllideb. Maent ar gael yn rhad ac am ddim gan y Gwasanaeth Cyngor Arian. Yn lle hynny gallech hefyd gysylltu â'r Adran Gwasanaethau Cwsmeriiad yn y Ganolfan Ddinesig a all eich cynorthwyo a'ch cefnogi ac o bosibl wneud atgyfeiriad at y sefydliad perthnasol os oes angen er enghraifft Cyngor Ar Bopeth sydd yn y Ganolfan Ddinesig bob dydd Llun.

Caiff Credyd Cynhwysol hefyd ei:

  • Dalu i'ch Cyfrif Banc

Bydd angen i chi fod â chyfrif banc. Os ydych angen cyfrif banc mae gan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol gyngor ar gynnal cyfrif banc yn cynnwys cyngor ar sut i ddewis y cyfrif cywir neu gallech gysylltu â'r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid yn y Ganolfan Ddinesig fydd yn cynorthwyo ac yn rhoi arweiniad ar sut i agor cyfrif.

Gallech aros tua pum wythnos am eich taliad cyntaf. Os ydych yn pryderu am arian neu ddyled, yna mae llawer o gyngor ar wefan Money Made Clear Wales

Mae gan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol fideos defnyddiol

Fideos Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn: 01495 353398
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk