Grŵp Ymgysylltu 50+

Grŵp Ymgysylltu 50 Plus

Grŵp Ymgysylltu 50+ Blaenau Gwent

Dewch draw i

yn Sefydliad Llanhiledd

Dydd Mawrth 7 Chwefror 2017

10.30am - 2.30pm

(Croeso a lluniaeth o 10.00)

  • Dweud eich barn ar y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn
  • Mwy o wybodaeth am ddatblygiad ein Hasesiad Llesiant a sut y gallwch gymryd rhan i helpu llunio dyfodol Blaenau Gwent
  • Gwybodaeth am Straegaeth Blaenau Gwent ar gyfer Pobl Hŷn a sut mae'n effeitho arnoch chi

 Yn cynnwys cinio bwffe!

Gofynnwn i chi adael i ni wybod os bwriadwch ddod i'r digwyddiad yma fel y gwyddom ar gyfer faint i ddarparu. Ffoniwch 01495 355092 neu e-bost pps@blaenau-gwent.gov.uk.