Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 16eg – 22ain Hydref 2017

Darganfyddwch fwy am fabwysiadu yn y sesiwn galw heibio nesaf 17eg Hydref 6pm - 8pm

Ffoniwch ni ar 01495 355766 am fwy o wybodaeth, neu galwch heibio ar unrhyw adeg i gwrdd â'r tîm.

Eleni mae ffocws yr ymgyrch Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu ar frodyr / chwiorydd a dod o hyd i deuluoedd am byth ar gyfer grwpiau brodyr / chwiorydd i alluogi iddynt barhau i dyfu gyda'i gilydd. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydych chi erioed wedi ystyried mabwysiadu. Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn ein swyddfeydd:

Yr Ail Lawr,
Bloc B Mamhilid House,
Ystâd Parc Mamhilad,
Pont-y-pŵl,
NP4 0HZ.

(01495) 355766 - adoption@blaenau-gwent.gov.uk - www.adoptionsoutheastwales.co.uk

  • Dydd Mawrth 17eg Hydref 6pm-8pm  - sesiwn “galw heibio” / anffurfiol
  • Dydd Sadwrn 4ydd Tachwedd 10am – 12pm – angen cyrraedd erbyn 10am