Wythnos Genedlaethol Diogelu 13eg Tachwedd 2017

Nod Wythnos Diogelu yw trefnu digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd ac ymhlith arbenigwyr am ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl.

Mae sefydliadau ledled y rhanbarth yn defnyddio'r wythnos hon i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelu trwy friffiadau staff, digwyddiadau, hyfforddiant, ymgyrchoedd a lansio protocolau, canllawiau a phecynnau cymorth.

Yn rhanbarthol, mae'r Byrddau Diogelu Plant ac Oedolion wedi cynhyrchu clip cyfryngau i godi ymwybyddiaeth bod Diogelu yn Fusnes i Bawb - cynhyrchwyd y clip hwn gan Gronfa Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddau.

Mae Diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb
https://youtu.be/sQ8djE-yadA
Ymgyrch Mae Diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb
https://youtu.be/gRWEpgFqGDE

Fforymau Ymarferwyr Rhwydwaith Diogelu Lleol
Amser: 9:00am - 12:30pm
Dyddiadau:

 • Dydd Mawrth 14 Tachwedd Canolfan Active Living Pont-y-pwl, NP4 8AT
 • Dydd Mercher 15 Tachwedd Maenor Llancaiach Fawr Caerffili CF46 6ER
 • Dydd Iau 16 Tachwedd Canolfan Gymunedol Bridges Sir Fynwy, Trefynwy NP25 5AS
 • Dydd Mawrth 21 Tachwedd Swyddfeydd Cyffredinol Blaenau Gwent, Steel Works Road, Glynebwy, NP23 8UW
 • Dydd Mercher 22 Tachwedd Canolfan Christchurch Casnewydd, Casnewydd, NP20 5PP

Cynulleidfa darged: Pob gweithiwr proffesiynol a gwirfoddolwr sy'n gweithio gydag ac yn cefnogi oedolion, plant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a theuluoedd.

Nid oes angen archebu.

Pynciau i gynnwys

Diweddariadau gan:
- Byrddau Rhanbarthol Diogelu Plant ac Oedolion
- Bwrdd Trais Rhanbarthol yn erbyn Menywod, Cam-drin yn y Cartref, Trais Rhywiol

 • Lansio ymgyrch 'Mae Diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb'
 • Lansio Operation Makesafe
 • Cyflwyniad i Diogelu yn y Gwasanaeth Prawf a Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid
 • Gamblo - materion diogelu
 • Rhwydweithio - stondinau gwybodaeth
 • Stalcio ac Aflonyddu
 • Cam-drin Ariannol
 • Eiriolaeth

Mae'r Fforwm Ymarferwyr Diogelu yn gyfle aml-asiantaeth i:
✔ Rhannu gwybodaeth ✔ rhwydweithio ✔ ymgynghori

Gwefan

https://www.gwent.police.uk/en/home/
https://www.gwent.police.uk/en/home/
http://www.gwasb.org.uk/