Mis Hanes Pobl Dduon

Bydd Cyngor Blaenau Gwent yn codi ymwybyddiaeth o Mis Hanes Pobl Dduon eleni, a fydd yn digwydd yn swyddogol rhwng dydd Sul 1af Hydref tan ddydd Mawrth 31ain Hydref, ond mae dathliadau yng Nghymru wedi dechrau yn gynt.

Eleni, bydd Mis Hanes Pobl Dduon yn dathlu ei 30 mlynedd yn y DU a'i 10fed pen-blwydd yng Nghymru.  Mae tarddiad Mis Hanes Pobl Dduon (BHM) yn mynd yn ôl i 1926 i gydnabod a dathlu pobl allweddol wrth ddiddymu caethwasiaeth (Frederick Douglas a Abraham Lincoln). 

Ymddangosodd BHM yn y DU o ganlyniad i ddathliadau America, i nodi dechrau'r flwyddyn academaidd newydd a drefnwyd gan Akyaaba Addai Sebbo, cydlynydd Prosiectau Arbennig yng Nghyngor Llundain Fwyaf.
Mae Mis Hanes Pobl Dduon Cymru (BHMW) yn annog y gymuned ehangach i gymryd rhan, dysgu, dathlu gyda'i gilydd, hyrwyddo dealltwriaeth a rhannu hanes byd-eang.

Mae BHM Cymru yn cydnabod cyfraniadau pobl dduon mewn hanes a diwylliant lleol, cenedlaethol a'r byd, trwy gyflwyno rhaglen addysgol a dathliadol blynyddol yn ystod mis Hydref.  

Gellir dadlau bod Cymru o bosbil yn cynnal un o'r dinasoedd gwirioneddol amlddiwylliannol cyntaf yn y byd, lle mae nifer o ddinasoedd wedi byw ochr yn ochr mewn cytgord ers sawl degawd.

Ewch i http://www.blackhistorymonth.org.uk/ i ddysgu mwy am y BHM, ac ymuno yn y dathliadau gan ddefnyddio hashnod cyfryngau cymdeithasol #BHMWales10