Man Engine ym Mlaenau Gwent

Dyddiad: 9 Ebrill  2018

Lleoliad: Parc Bryn Bach, Tredegar, Blaenau Gwent 

Gwybodaeth: Mae cyfle i ymwelwyr gyfarfod y Man Engine - y glöwr mecanyddol sy’n symud a stemio - wrth iddo ‘stemio’ heibio cymuned ynghlwm â hanes pyllau glo a hanes y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Bydd y Man Engine yn dod wyneb yn wyneb ag Aneurin Bevan AS a’r glowyr, chwarelwyr a gweithwyr haearn a ddaeth at ei gilydd i ffurfio Cymdeithas Cymorth Feddygol Gweithwyr Tredegar.

https://www.themanengine.co.uk/cymru

Amser: 12pm – 4pm

Pris: £3.00

Archebu: Gellir archebu tocynnau ymlaen llaw drwy Ticketsource.
https://www.ticketsource.co.uk/date/460890