Maer Ieuenctid Newydd i Flaenau Gwent

Urddwyd Maer Ieuenctid newydd ar gyfer Blaenau Gwent mewn seremoni swyddogol yn Sefydliad Glowyr Llanhilleth.

Roedd Samuel Taylor, 15 oed, wrth ei fodd yn ymgymryd â'i swydd, gan ddweud:

'Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus iawn fel Dirprwy Faer Ieuenctid, rwy'n falch iawn o gael y cyfle pellach i gynrychioli Blaenau Gwent am flwyddyn arall yn y swydd Maer Ieuenctid. Rwy'n ddiolchgar am yr holl gyfleoedd yr wyf wedi'u cael yn fy swydd ac rwy'n edrych ymlaen at yr holl rai sydd eto i ddod ac yr wyf yn ddiolchgar iawn am yr anrhydedd o allu cynrychioli pobl ifanc y fwrdeistref. '

Urddwyd Elisha Parsons fel Dirprwy Faer Ieuenctid.

Rhoddodd y Golygydd Gwleidyddol ar gyfer ITV Cymru Wales, Adrian Masters gyflwyniad i'r noson a chynhaliodd y Cyng. Clive Meredith, yr Aelod Gweithredol dros Addysg a Hyrwyddwr Plant Cyngor Blaenau Gwent, y cyflwyniad swyddogol.

Mwynhaodd gwesteion hefyd berfformiadau gan nifer o bobl ifanc talentog lleol, gan gynnwys Sêr Ifanc Blaenau Gwent, Beth a George, Autumn Mason a Jenna Bees.

Mae'n amser cyffrous i ymuno â Fforwm Ieuenctid Blaenau Gwent gan y byddant yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu clywed dros nifer o faterion cyfoes a phwysig megis iechyd meddwl, bwlio a materion LGBT.

Am ragor o wybodaeth am ymuno â'r fforwm, cysylltwch â Ryan Morris ar 01495 355092.