Gwobrau Busnes Blaenau Gwent 2018

Gwobrau Busnes Blaenau Gwent - Cydnabod yr hyn y gwnaethoch chi ei gyflawni a dathlu eich llwyddiant.

Gwobrau Busnes Blaenau Gwent
22.03.18

Gwobrau Busnes Blaenau Gwent - Cydnabod yr hyn y gwnaethoch chi ei gyflawni a dathlu eich llwyddiant.

Categorïau Gwobrau:

  • Busnes Newydd y Flwyddyn
  • Cwmni Bach neu Ganolig y Flwyddyn
  • Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
  • Busnes Gweithgynhyrchu y Flwyddyn
  • Rhagoriaeth mewn Technoleg ac Arloesedd
  • Rhagoriaeth mewn Masnach Ryngwladol

Busnes y Flwyddyn 2018 Blaenau Gwent
(Cyhoeddir enw’r prif enillydd ar y noswaith)
Mae meini prawf a ffurflenni cais ar gael NAWR!

Cliciwch http://www.blaenaugwentbusinesshub.co.uk/BusinessSupport/Business-Awards i gael mynediad i Gwobrau Busnes Blaenau Gwent 2018 I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r Uned Datblygu Economaidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar 01495 355700 neu business@blaenau-gwent.gov.uk
Dyddiad cau pob cais yw 5pm dydd Gwener 2 Chwefror 2018

Website: www.blaenaugwentbusinesshub.co.uk
facbook: blaenaugwentcbc
Twitter: @BlaenauGwent/#investinBG
Linkedin: LinkedIn