Derbyniadau ysgol – mae ceisiadau ar gyfer 2018 yn cael eu cymryd nawr

Mae ceisiadau yn cael eu cymryd nawr ar gyfer lleoedd ysgol ym Mlaenau Gwent.

Ar hyn o bryd, gallwch wneud cais am le meithrin neu ysgol uwchradd i'ch plentyn, gyda cheisiadau ar gyfer dosbarth derbyn yn cychwyn yn y Flwyddyn Newydd.

Mae gennych chi tan ddydd Gwener, 27ain Hydref 2017 i gyflwyno'ch cais ar gyfer y meithrin a dydd Gwener, 30ain Tachwedd 2017 ar gyfer yr uwchradd. Ystyrir ceisiadau a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn unol â pholisi cais hwyr y Cyngor.

Mae llawer mwy o wybodaeth ar wefan y Cyngor a gallwch hefyd wneud cais ar-lein, ewch i

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/resident/schools-learning/school-admissions/