Dechrau a Rhedeg Busnes – Mynd Amdani

Ydych chi’n ystyried dechrau eich busnes eich hun? Nod y gweithdai hyn, wedi’u cyflwyno gan gynghorwyr busnes profiadol, yw eich helpu i ddeall y pethau sydd eu hangen i ddechrau busnes. Maen nhw’n darparu gwybodaeth fanwl, yn datblygu sgiliau ymarferol ac yn annog hyder mewn darpar entrepreneuriaid.

Erbyn diwedd y gweithdy byddwch yn:

• Deall manteision ac anfanteision bod yn fos arnoch chi eich hun
• Gallu asesu eich sgiliau personol
• Deall y tasgau allweddol sydd eu hangen i ddechrau busnes
• Gwybod sut i roi cynllun busnes sylfaenol ar waith
• Gwybod lle i fynd i gael cyngor ac i sicrhau cyllid ar gyfer eich busnes
• Glir ynghylch agweddau cyfreithiol dechrau busnes

29/01/2018
19/02/2018
9.30am – 4.00pm

Y Swyddfeydd Cyffredinol Ffordd y Gwaith Dur Glynebwy Blaenau Gwent NP23 6AA

I gofrestru ffoniwch 01656 868500 neu e-bostiwch southwales@businesswales.org.uk