Cronfa Fusnes Effaith BG

Lansiwch eich Busnes!

Cymorth yn cynnwys:

Cyllid grant i ddarparu cymorth ariannol ar gyfer busnesau sy'n cychwyn lan ym Mlaenau Gwent
Uchafswm dyfarniad grant o £2,000 (heb gynnwys TAW)
Rheolau ar gymhwyster
Rhaid i ymgeiswyr fedru cyllido 20% o'r cyfanswm cyllid sydd ei angen (yn cynnwys TAW)
Cymorth busnes cyfrinachol am ddim gan eich Hwylusydd Menter

I gael mwy o wybodaeth:

Ffoniwch 01495 355700 neu

E-bost: business@blaenau-gwent.gov.uk

Cronfa Fusnes Effaith BG