Ymgynghoriad ar agor : Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad

Mae’r papur gwyn ‘Diwygio llywodraeth leol: Cadernid ac adnewyddiad’ yn gosod ein cynigion ar gyfer dyfodol llywodraeth leol yng Nghymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad:

  • gosod trefniadau ar gyfer gweithio’n rhanbarthol
  • cryfhau swyddogaeth cynghorau a chynghorwyr
  • darparu fframwaith ar gyfer uno’n wirfoddol yn y dyfodol
  • rhoi manylion am swyddogaeth cynghorau cymuned.

Rydym hefyd yn gofyn am sylwadau ynghylch diwygio’r system etholiadol ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru.

Gellir gweld yr Ymgynghoriad Papur Gwyn drwy wefan Llywodraeth Cymru

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/diwygio-llywodraeth-leol-cadernid-ac-adnewyddiad

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 11 Ebrill 2017.