Manylion

Wythnos Dathlu Ymwybyddiaeth Dementia 1-5 Hydref

Gan weithio gyda Celf ar y Blaen, mae Gwasanaethau Celfyddydau a DiwyIliant Aneurin Leisure yn falch
I gynnig wythnos o weithgareddau fydd yn codi ymwybyddiaeth o bobl gyda Dementia, ac yn dangos
sut y gaIIwn gyfrannu at eu hiechyd a'u llesiant drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol.

Caiff pob gweithgaredd (heblaw am y ddrama This Incredible Life) eu cynnig yn rhad ac am ddim i
grwpiau sy'n archebu ymIaen Ilaw. Gallwch archebu'r tocynnau trwy Swyddfa'r Swyddfa Docynnau ar 01495 355945.

Dydd Llun 1 Hdref,  12pm i 1pm

Dawns Te Prynhawn yn cynnwys te a theisennau Pryrnhawn o hen alawon a chaneuon. i gaul pawb ar
eu traed yn dawnsio!

Dydd Mawrth 2 Hydref, 2pm ¡ 3pm

Swing ‘n Sing - Dewch i ymuno  a ni a'r Paddy Sheen Singers wrth iddynt ein diddanu gyda rhai o’r hoff alawon a’ch gwahodd i ymuno yn y canu, yn cynnwys te a theisennau.

Dydd Mercher 3 Hydref ,1pm i 3pm

Galwch heibio’r Met yn y bore a chwrdd ag amrywiaeth o sefydliadau a all gefnogi gofalwyr a phobl sy’n gweithio gyda rhai gyda dementia drwy eu hysbysu am y gwahanol wasanaethau sydd ar gael.

Y pyrnhawn yma rydym yn falch iawn ¡ groesawu cynhyrchiad Theatr Canoe a Theatr Sir Gar o This Incredible Life  gan Alan Harris,  drama fydd yn ein swyno am fywyd cyn ohebydd adnabyddus wrth iddi gael ei gwahodd i gymryd rhan mewn seremoni Gwobrwyo, yn dathlu ei gwaith ... neu yw hi!

£8.00 y person (yn cynnwys te a theisen)

Dydd Iau 4 Hydref

Heddiw mae Celf ar y Blaen a'r Met yn ymuno i gynnwys ysgol leol a chartref golal yng nghynllun'Buddy -Bach’ lle awn a grwp o fyfyrwyr ifanc i ymweld  a phobi yn eu cartref gofal i ddweud straeon a hel atgofion.

Dydd Gwener 5 Hydref, 11am i 12pm

Fore heddiw croesawn Enid Middleton i ddweud straeon am yr amser fu ac atgofion o dyfu tan yn u Cymoedd, fydd yn sicr o aildanio atgofion hapus eu hunain i'r ymwelwyr.

Bydd te a theisennau ar gael pan gyrhaeddwch.

Mae'r digwyddiadau uchod yn bosibl oherwydd cefnogaeth Celf ar y Blaen, Cyngor Celfyddydai Cymru a Chlwb Olwyn Fewnol Abertyleri a Blaenau.