Manylion

Tro Min Nos (Archaeoleg a Bywyd Gwyllt Llynnoedd Cwmtyleri)

Graddfa: Cymedrol
Dyddiad: Nos Fercher, Mehefin 27
Amser:  6.30 yh – 8.30 yh
Cost: £3
Man Cychwyn/ Diwedd y Daith:  Maes Parcio Llynnoedd Cwmtyleri, Abertyleri NP13 1LU (SO 21805 06164)
Pellter: 3 milltir/5km
Arweinydd:  Frank Olding
Bwcio:  07971 081647 (Frank Olding) neu frank.olding@blaenau-gwent.gov.uk 

Taith gerdded hamddenol a fydd yn ymweld ag un o gyfrinachau gorau’r Cymoedd – Llynnoedd prydferth Cwmtyleri.  Tirwedd brydferth a dihalog gydag archaeoleg, hanes a llên gwerin hudolus. Bydd yr ecolegydd, Liz Hancocks, hefyd yn ymuno â ni i amlygu’r amrywiaeth o fywyd gwyllt yn yr ardal.

Esgidiau cerdded a dillad gwrth-ddŵr yn hanfodol.