Manylion

Oes gennych chi syniad ac ydych chi am ddechrau eich busnes eich hun? Ydych chi’n meddwl am dyfu eich busnes?

Mae Effaith Blaenau Gwent yn darparu cymorth busnes am ddim a cyfrinachol i bobl leol, mentrau newydd, busnesau presennol a mentrau cymdeithasol.

Mae cyfres o gymhorthfeydd galw heibio yn cael ei chynnal ledled y fwrdeistref i roi’r holl gyngor I chi y bydd ei angen arnoch er mwyn cymryd cam cyntaf sefydlu busnes.

Cynhelir y gyfres nesaf o gymhorthfeydd rhwng 10am a 12 hanner dydd ar:

• Dydd Iau, Tachwedd 2, Llyfrgell Blaenau
• Dydd Gwener, Tachwedd 10, Llyfrgell Abertyleri
• Dydd Iau. Tachwedd 16, Llyfrgell Brynmawr
• Dydd Iau, Tachwedd 23, Llyfrgell Glyn Ebwy
• Dydd Gwener, Rhagyfr 1, Llyfrgell Cwm
• Dydd Llun, Rhagfyr 4, Llyfrgell Tredegar

Bydd Laura Doel, Hwylusydd Menter Effaith BG, a Sarah Jeremiah, y Swyddog Datblygu Busnes, wrth law i siarad am y Prosiect Effaith a’r amrywiaeth o opsiynau ariannu sydd ar gael i chi drwy grantiau Kick Start a Kick Start Plus UK Steel Enterprise.

E-bost: laura.doel@blaenau-gwent.gov.uk / sarah.jeremiah@blaenau-gwent.gov.uk
Ffôn: 07779 315682 / 01495 353328