Manylion

Ydych chi wedi meddwl am fabwysiadu?

Rydyn ni nawr yn recriwtio mabwysiadwyr ar gyfer plant a brodyr a chwiorydd o bob oed.

Sesiynau Gwybodaeth Dysgu mwy am fabwysiadu yn 2018.

  • 8fed Mai 6pm - 8pm
  • 7fed Gorffennaf 10am - 12pm
  • 13eg Medi 6pm - 8pm
  • 3ydd Tachwedd 10am - 12pm

Ffoniwch ni ar 01495 355766 am ragor o wybodaeth neu i archebu'ch lle!

Os ydych chi erioed wedi ystyried mabwysiadu ac yr hoffech ragor o wybodaeth am yr hyn sydd ynghlwm â hynny, byddai Gwasanaeth Mabwysiadu De Cymru yn falch o glywed gennych.

Am drafodaeth anffurfiol a chyfeillgar ynglŷn â mabwysiadu, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod, neu teimlwch yn rhydd i fynychu un o'n sesiynau gwybodaeth a restrir uchod.

Cynhelir y digwyddiadau hyn yn ein swyddfeydd:

2il Lawr, Bloc B,
Tŷ Mamhilad,
Ystâd Parc Mamhilad,
Pont-y-pŵl,
NP4 0HZ

Ffôn: (01495) 355766
E-bost: adoption@blaenau-gwent.gov.uk
www.adoptionsoutheastwales.co.uk