Manylion

GŴYL BEVAN - Dathlu un o Drysorau’r Genedl Mehefin 2018

Saith deg mlynedd yn ôl, creodd Nye Bevan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol – a ystyrir fel cael ei system iechyd orau’r byd hyd heddiw. Cafodd Bevan ei eni a’I fagu yn Nhredegar, ac eleni, bydd y dref yn dathlu ei waddol grymus a thrugarog yn ystod wythnos o ddathliadau.

Mae digwyddiadau’n cynnw ys:

24/6/2018 15:00-17:00 Cyngerdd Band Pres, Parc Bedwellty
28/6/2018 Sesiwn Holi ac Ateb
29/6/2018 Taith dywys ‘Dilyn ôl troed Nye Bevan’
1/7/2018   Diwrnod Bevan – gyda gorymdaith o faneri Undebau Llafur, cerddoriaeth wedi ’i chomisiynu’n arbennig, arddangosfeydd, areithiau a stondinau, a byddwn ni hef yd yn goleuo lamp glöwr a fydd yn cael ei chyflwyno i ’r Senedd yn San Steffan.

Mae digwyddiadau eraill yn cynnwys arddangosfeydd o waith celf a gwaith ysgrifenedig plant yn Nhŷ Bedwellty, a sgrinio ffilmiau amrywiol am Bevan ei hun.

Rhagor o wybodaeth: www.thevalleys.co.uk