Manylion

Fyddech chi’n hoffi cychwyn eich busnes eich hun? Ydych chi’n edrych am gymorth busnes ac ariannol?

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio ym mhob rhan o’r fwrdeistref I roi’r cyngor a’r gefnogaeth y gallech fod eu hangen i gymryd eich cam cyntaf i fusnes.

Cynhelir y set nesaf o gymorthfeydd galw heibio rhwng 10am – 12 canol-dydd yn:

20 Ebrill – Blaenau

Bydd Sarah Jeremiah, Swyddog Datblygu Busnes, ar gael i drafod y gwahanol opsiynau cymorth busnes a chyllid sydd ar gael drwy Gronfa Busnes Effaith BG a chynlluniau cymorth eraill a weinyddir gan yr Uned Datblygu Economaidd ym Mlaenau Gwent.

Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol â’r Tîm Datblygu Economaidd ar 01495 355700 neu e-bost yn business@blaenau-gwent.gov.uk