Manylion

Fyddech chi’n hoffi cychwyn eich busnes eich hun? Ydych chi’n edrych am gymorth busnes ac ariannol? Dyddiadau Isod

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio ym mhob rhan o’r fwrdeistref I roi’r cyngor a’r gefnogaeth y gallech fod eu hangen i gymryd eich cam cyntaf i fusnes.

Cynhelir y set nesaf o gymorthfeydd galw heibio rhwng 10am – 12 canol-dydd yn:

27 Ebrill - Brynmawr Llyfrgell
4 Mai - Cwm Llyfrgell
11 Mai - Glynebwy Llyfrgell
18 Mai - Tredegar Llyfrgell
25 Mai - Abertyleri Llyfrgell
1 Mehefin - Blaenau Llyfrgell
8 Mehefin - Brynmawr Llyfrgell
15 Mehefin - Cwm Llyfrgell
22 Mehefin - Glynebwy Llyfrgell
29 Mehefin - Tredegar Llyfrgell

Bydd Sarah Jeremiah, Swyddog Datblygu Busnes, ar gael i drafod y gwahanol opsiynau cymorth busnes a chyllid sydd ar gael drwy Gronfa Busnes Effaith BG a chynlluniau cymorth eraill a weinyddir gan yr Uned Datblygu Economaidd ym Mlaenau Gwent.

Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol â’r Tîm Datblygu Economaidd ar 01495 355700 neu e-bost yn business@blaenau-gwent.gov.uk