Manylion

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Marchnata Digidol

LLWYDDO gyda marchnata digidol i dyfu eich busnes

Ar gyfartaledd, mae pobl yn y DU bellach yn gwario £1 biliwn ar-lein bob wythnos, a gallech chi fanteisio ar hyn.

Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ¬ ordd gost-e¬ eithiol iawn o godi’ch pro  l, denu cwsmeriaid
newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i’n gweithdy marchnata digidol sydd wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut.

17 Ionawr
Glyn Ebwy
Cofrestru 09:00-09:15 • Digwyddiad 09:30-13:00

https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cyflymu-cymru-i-fusnesau-llwyddo-gyda-marchnata-digidol/