Manylion

Mae Fforwm 50+ Fforwn Mynediad I Bawb Blaenau Gwent

Gwybod beth yw’ch hawliau: Pensiwn, Budd-daliadau a Diwygio Llesiant

Mae Fforwm 50+ Fforwn Mynediad I Bawb Blaenau Gwent yn eich gwahodd i…

Gwybod beth yw’ch hawliau:
Pensiwn, Budd-daliadau a Diwygio Llesiant
Capel Tabor, Brynmawr
Stryd Davies, Brynmawr. NP23 4AD
Ddydd Iau 18 Ionawr 2018 10:00am - 1:00pm

Siaradwyr a thrafodaethau ar:
WASPI (Menywod yn erbyn Diffyg Cydraddoldeb yn y Pensiwn Gwladol), Credyd Cynhwysol, Diwygio Llesiant, Cyngor Ar Bopeth a mwy.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei anelu at y cyhoedd yn y lle cyntaf.Anfonwch ateb at pps@blaenau-gwent.gov.uk/01495 357727 a gadael ¡ ni wybod am unrhyw ofynion arbennig (h.y. gweledol neu sain) sydd gennych.
 
Cludiant ar gael ar gais. Darperir cmb.