Manylion

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon – Llwybr y Mynydd Haearn, Rhan I

Graddfa: Anodd
Dyddiad:  Dydd Mercher, Mai 30
Amser:  10.00 yb – 4.00 yp
Cost: £5
Man Cychwyn/ Diwedd y Daith:  Maes Parcio Penfforddgoch ger Blaenafon, NP4 9SR (SO 254 197).
Pellter: 7 milltir/11km
Arweinydd:  Frank Olding
Bwcio:  07971 081647 neu frank.olding@blaenau-gwent.gov.uk 

Taith gerdded gylchol yn mynd â chi o gwmpas Mynydd Blorens.  Mae’r daith, sy’n dilyn hen dramffyrdd, yn cynnwys cyfoeth o nodweddion hanesyddol a naturiol sy’n rhoi ei chymeriad unigryw i Dirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.