Her Cyllideb Blaenau Gwent

Mae ein rhaglen ymgysylltu Her Cyllideb wedi rhoi cyfle i bobl ddylanwadu ar gyllideb a gwasanaethau'r Cyngor.

Rhoddwyd llawer o gyhoeddusrwydd i'r ffaith fod cynghorau lleol yn wynebu cyfnod caled wrth i'r llywodraeth barhau i ostwng faint o arian a dderbyniwn. Gyda llai o arian i'w gwario mae'n rhaid i ni adolygu ein holl wasanaethau a cheisio dynodi miliynnau o bunnau mewn arbedion. Fel canlyniad, bydd yn rhaid i rai o'n gwasanaethau newid a gall fod yn rhoi i ni roi'r gorau i ddarparu gwasanaethau eraill yn gyfangwbl. Fe wnaethom greu ein rhaglen ymgysylltu cyhoeddus Her Cyllideb i roi cyfle i bawb ddylanwadu ar y penderfyniadau anodd fydd angen eu gwneud yn y dyfodol.

Rhoddwyd cyfle i'r sawl a gymerodd ran yn y digwyddiadau Her Cyllideb i ganfod mwy am sut mae'r Cyngor yn cynllunio newid neu atal ei wasanaethau er mwyn gwneud y toriadau angenrheidiol i'w gyllideb. Gallodd pobl ddweud wrthym, drwy holiadur, pa mor dderbyniol fyddai pob un o'r newidiadau iddynt. Byddwn yn awr yn defnyddio'r adborth a roddwyd i'n helpu i benderfynu pa gynigion a gymeradwywyd a pha rai y dylid eu gwrthod cyn y caiff unrhyw newidiadau eu cwblhau a gosod ein cyllideb.

Cafodd ein holl ddigwyddiadau Her Cyllideb eu hysbysebu ar ein gwefan a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol, yn y wasg leol, lyfrgelloedd ac mewn adeiladau cymunedol eraill ym mhob rhan o'r fwrdeistref.

Newyddion diweddaraf: Daeth ein digwyddiadau Her Cyllideb diweddaraf i ben ym mis Tachwedd 2017. Gwneir y penderfyniadau ar y gyllideb derfynol ar gyfer 2018/19 yn ystod cyfarfod o'r Cyngor erbyn mis Chwefror 2018. Edrychwch ar y wefan yma am fwy o wybodaeth yn Chwefror 2018.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Polisi, Partneriaeth ac Ymgysylltu

Rhif Ffôn: 01495 355092

Cyfeiriad: Llawr 4A, Swyddfeydd y Cyngor, Canolfan Ddinesig, Glynebwy

Cyfeiriad E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk