Cynllun Gwella Corfforaethol

Mae Cynllun Gwella Corfforaethol 2012 – 2017 yn gweithredu fel cynllun busnes cyhoeddedig y Cyngor. Mae gan y cynllun tri chanlyniad lefel uchel yr ydym yn gweithio i’w cyflawni. 

Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i ni adrodd ar ein perfformiad.

Cefnogir y tri chanlyniad lefel uchel gan ddau amcan gwella tymor byr. Mae’r tri chanlyniad lefel uchel yn gysylltiedig â’r 'Cynllun Integredig Sengl', sef y cynllun ar gyfer holl bartneriaid y Cyngor sy’n cwmpasu pob rhan o ardal Blaenau Gwent. 

Mae eich barn ar y cynlluniau hyn yn bwysig i ni ac yn rhoi gwybod i ni am y wybodaeth yr hoffech gael ei chynnwys yn y dyfodol.

Mae’r cynllun ar gael mewn fformatau gwahanol gan gynnwys print bras, Braille, fersiwn sain ac ati.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Perfformiad Corfforaethol

Rhif Ffôn: 01495 311556

Cyfeiriad E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk