Gweddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor

Gweddarlledu

Mae'r cyngor yn darlledu rhai o gyfarfodydd y Cyngor, y Pwyllgor Gwaith, y Pwyllgorau Craffu a'r Pwyllgor Rheoleiddio ar y rhyngrwyd. 

Gallwch edrych ar gyfarfodydd byw a lawrlwytho dogfennau perthnasol megis adroddiadau, cynlluniau neu gyflwyniadau. Mae recordiadau ar gael i'w gweld yn rhad ac am ddim. Gallwch eu gweld yn fyw neu weld cyfarfodydd y gorffennol yn defnyddio'r llyfrgell o recordiadau archif